<img src="https://trc.taboola.com/1298824/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
Tilbage til oversigten

CFO'ens rolle under coronakrisen

  • Viden
Journalist, Mikkel Tofte Jørgensen
30 jun. 2020

CFO, NICOLAI RASMUSSEN:
"VI REGNER BEDRE NU" 


Da corona-pandemien ramte Danmark, ramte usikkerheden straks. For mens landet lukkede ned, blev det tydeligt, at rigtig mange virksomheder - store som små - ville få problemer med likviditeten. Og så blev Risikas regnemodeller efterspurgt og efterprøvet. CFO i Risika, Nicolai Rasmussen, fortæller om en usædvanlig periode for den økonomiansvarlige og for Risikas kerneforretning.

 

Coronakrisen har skabt hidtil usete udfordringer for danske virksomheder. Særligt bogholderen, finansdirektøren og den økonomiansvarlige har sovet uroligt. For de har typisk været de første til at se, hvordan krisen smittede af på likviditeten i virksomheden. Og selv om krisen på ingen måde er afværget og måske endnu mangler for alvor at slå igennem i det danske konkurslandskab, så har mange virksomheder inden for B2B-salg fået skærpet fokus på kredittjekket. Derfor er Risikas platform faktisk blevet bedre på grund af coronakrisen.

Journalist Mikkel Tofte stiller skarpt på den økonomiansvarliges rolle under coronakrisen, og konstaterer, at Risika er blevet bedre til at regne.

Læs interviewet med Nicolai Rasmussen, CFO og medstifter af Risika herunder:

De sidste tre måneder - er der noget særligt, CFO’en har skullet være opmærksom på?

NR: Når der er chokbølger i markedet og efterspørgslen efter dit produkt falder kraftigt, så skal en CFO tage tage bestik af, hvilken likviditetsmæssig betydning det får. Og et væsentligt lavere salg kræver et eller flere likviditetsscenarier. Derfor er det så vigtigt at få lavet en analyse af virksomhedens likviditet. Chokbølgerne kan nemlig aflæses i likviditeten.

Men ikke alle virksomheder kan håndtere disse udfordringer for likviditeten, som måske er bundet op i et varelager. Det er ikke anderledes for mig og Risika. Forskellen er bare, at vi beskæftiger os med virksomheders likviditet og med konkursanalyse dagligt, så vi var godt klar over, at vi måtte trække i arbejdstøjet, da corona-pandemien ramte vores breddegrader.

 

Og hvad har virksomhederne i dine øjne især lært af de seneste måneder?

NR: Krisen ramte jo ikke kun Danmark. Mange virksomheder er forbundet til et internationalt marked, og vi erfarede hurtigt, at vi også måtte rette fokus mod andre lande. Og faktisk har vi været ekstra opmærksom på kunderne i andre lande. Der har været en del betalingsudfordringer med f.eks norske virksomheder.

Samtidig har krisen også forårsaget, at mange har haft overvejelser på leverandørsiden. Krisen har ført til mange spørgsmål. Helt grundlæggende har du jo været nødt til at stille spørgsmålet:
Hvad gør vi, hvis en vigtig leverandør måske ikke kan levere? Og så følger andre væsentlige spørgsmål:

Er mine samarbejdspartnere solide?
Hvad nu hvis den vigtigste samarbejdspartner kommer i krise?
Har vi adgang til alternativer?

"Vi regner bedre nu.
Vi har implementeret noget mere avanceret matematik."

 

Hvordan har det smittet af på jeres arbejde?

NR: Vi har oplevet, at virksomhederne ønskede, at informationerne på deres kunder skulle opgraderes. Kreditmaks har jo typisk været en del af virksomhedens kreditpolitik. Og det har været nødvendigt at vurdere, hvordan man om nødvendigt kunne minimere tabet. Så vi har typisk hjulpet med at finde svar på spørgsmålet: Har vi de rigtige løsninger og den rigtige kreditpolitk? Og svarene ligger blandt andet i vores dialog med virksomhederne.

Samtidig har vi set flere og flere efterspørge en højere grad af integration, så der er flest mulige data i systemet; så man er mere informeret og bedre forberedt. Så allerede inden du sender en faktura ud, har du et indblik i, hvordan en virksomhed og dens omdømme egentlig er. Det er muligt, fordi vores platform faktisk rummer mange data i forvejen. Så vores dialog er blevet lettere, fordi folk er blevet opmærksomme på udfordringen i at være forberedt i krisetider.


Så har I oplevet et større ønske om dag-til-dag opdatering?

NR: Ja, afgjort. For i en presset situation i markedet opstår der krav om mere og hyppigere overvågning. Så der har været en øget efterspørgsel, og vi har kunnet levere det gennem vores overvågningssystem. Vi ligger og tester og monitorerer vores beregninger. Vi målte måned for måned eller uge for uge, og nu måler vi dag for dag. Nu er vi endnu mere live.

 

Hvordan var det at blive udfordret på  jeres regnemodeller?

NR: Det var en bekræftelse af, at der faktisk er efterspørgsel efter de mere avancerede modeller. Det viste sig blandt andet, da virksomheden Moneyflow tidligt i foråret rettede henvendelse til os for at få endnu hurtigere opdateringer. De kunne allerede følge med i coronakonkurser.dk, men de ville gerne teste vores nye machine learning-modeller af, der meget mere præcist kan forudsige sandsynligheden for, at en virksomhed går konkurs.  Efterfølgende har vi haft månedlige statusmøder med dem. Så vi er blevet udfordret og det er vores modeller på sin vis også. Det er supergodt. Der er allerede en anden kunde, som vil teste disse modeller. De har fundet ud af, at vores nye modeller fungerer.Hvad har det betydet for jer?

NR: Vi havde en rigtig god maj måned. Vi har oplevet, at vores eksisterende kunder har efterspurgt mere og ønsket at få hurtigere reaktionstider. Og nu, hvor virksomhederne er begyndt at komme op i omdrejninger, er vi begyndt at få flere henvendelser fra andre virksomheder også. Og så har vi fået bekræftet, at vi kan reagere hurtigt og konsekvent på pludselige udfordringer. Det er nok også der, vi adskiller os fra vores konkurrenter, men det er en anden historie.

 

Moneyflow logo

Benytter algoritmer til at holde styr på risikoen

Moneyflow henvendte sig i begyndelsen af coronakrisen til Risika, fordi de havde brug for endnu mere tryghed i et marked, der var præget af daglige og radikale forandringer. Der skete hurtigt nogle store ændringer i virksomhedernes økonomiske udsigter. Moneyflow benyttede i forvejen Risikas platform, for når man tager risikoen for en mindre eller mellemstor virksomhed, er det helt afgørende at have et tydeligt billede af, hvor sund virksomheden er.

Men midt i omvæltningernes hav var der behov for mere sikkerhed for Moneyflows forretning. De benytter vores algoritmer som supplement til at kvantificere kreditrisikoen, forklarer Timm Jeppesen, CEO i Risika.

“De havde brug for flere detaljer om, hvordan vi beregner og tal på, hvordan vi testede vores modeller. De havde brug for endnu mere sikkerhed for, at vores beregninger holder stik”


Moneyflow er en ung, dansk fintech-virksomhed, der bl.a.tilbyder små og mellemstore virksomheder likviditet i form af 'straksindbetaling' i faktureringsøjeblikket, laver udlån og handler med fakturaer. Moneyflow afhjælper dermed små og mellemstore virksomheders likviditetsudfordringer, så virksomhederne straks får betaling for deres varer og dermed forbedret den løbende likviditet.