<img src="https://trc.taboola.com/1298824/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
Tilbage til oversigten

Corona-konkurserne lader vente på sig

  • Viden
Christoffer Ljørring 17 apr. 2020

Man forventer mange konkurser

I følge Domstolsstyrelsen, så åbner domstolene op igen d. 27. april og det forventes, at det kommer til at vælte ind med konkurser, når der igen kan afholdes retsager i Sø- og Handelsretten.

Oprindeligt skulle de først åbne igen d. 10 maj, men efter folketingets partier torsdag d. 16. april blev enige om at åbne yderligere op for danmark er åbningen altså blevet fremskyndet.

 

Hvorfor kommer konkurserne ikke ind

Onsdag d. 11. marts 2020 blev verden som vi kender den forandret, da Mette Frederiksen og regeringen lukkede Danmark ned pga. udbruddet af coronavirus også kaldet COVID-19.

Alle skoler, uddannelsesinstitutioner samt mange offentlige arbejdspladser lukkede ned. Herefter gik det hurtigt.

Fredag d. 13. marts frarådede udenrigsministeriet alle unødvendige rejser til hele verden og lørdagen efter d. 14. marts lukker Danmark sine grænser ned. Et par dage efter, tirsdag d. 17. marts, lukker regeringen yderligere ned for bl.a. restauranter, frisører og storcentre.

Danmarks økonomi blev dermed sat på laveste blus og mange virksomheder har siden oplevet kraftige fald i efterspørgslen og dermed i omsætningen.

 

Blandt de offentlige institutioner, der ikke kunne forsætte som de plejede, er de danske domstole, herunder Sø- og Handelsretten og de danske skifteretter.

Sø- og Handelsrettens side fremgår det, at retten har været lukket for alle fysiske møder siden torsdag d. 12 marts samt, at de har lukket ned for alle ikke-kritiske sager. Domstolsstyrelsen definerer kristiske konkurssager som særligt hastende.

 

Offentligheden har ikke kunne følge med i konkursstatistikkerne. Danmarks Statistikbank (DST), som bl.a. er kendt for deres konkursstatistikker, får deres data fra Statstidende.

Statstidende er et offentligt dansk dagblad, der indeholder meddelelser med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder og de offentligører konkursdekreter dagligt.

 

Går man ind på konkurstabellerne hos DST, så fremgår det, at der har været registreret langt færre konkurser pga. COVID-19. Danmarks Statistik har i alt modtaget data om 295 konkurser i marts, hvor det “normale” månedlige niveau, set over det seneste år, er på ca. 640 konkurser.

 

Beskrivelse af konkurstal DSTKilde: Danmarks Statistik

 

Det bliver interessant at følge udviklingen

Det må forventes, at der ligger store bunker af ubehandlede “ikke-kritiske” konkurssager, der venter på at blive behandlet, når domstolene åbner op igen.

Domstolsstyrelsen forventer, at den gradvise genåbning vil betyde, at op mod 75% af alle sager kan gennemføres. Hvis du vil følge med i udviklingen af de erklærede konkurser kan du følge med på denne side coronakonkurser.dk.

 

Kildehenvisninger:

Danmarks Statistik: https://www.statistikbanken.dk/KONK3

Sø- og Handelsretten: http://www.soeoghandelsretten.dk/

Statstidende: https://statstidende.dk/

Domstolsstyrelsen: http://www.domstol.dk/om/Nyheder/oevrigenyheder/Pages/Domstolenegenaabner27april.aspx

 


Tilmeld dig vores nyhedsbrev