<img src="https://trc.taboola.com/1298824/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
Tilbage til oversigten

Kan man forudsige en krise?

  • Viden
Journalist, Mikkel Tofte Jørgensen
14 okt. 2020

Coronakrisen har endnu ikke betydet mærkbart flere konkurser. Men det kan meget vel ændre sig nu, når hjælpepakker er ophørt og stramninger sat ind for at mindske smittetrykket. Faktisk er det muligt at følge et konkursforløb og være på forkant, når udviklingen pludselig vender.

Coronakrisen har indtil nu været nådig ved de danske virksomheder, i hvert fald hvis man måler på
antallet af konkurser. Men hvis man samtidig måler på antallet af hjælpepakker til det danske
erhvervsliv, må man forvente, at udviklingen vil vende.

Næsten 20 procent af Danmarks privatevirksomheder har modtaget hjælp til især lønomkostninger.

Helt præcist har 31.260 virksomheder fået midlertidig lønkompensation for 263.000 job i perioden 9. marts til 8. juli 2020. Og der er særligt en branche, som har søgt lønkompensation, og den branche er nu, tre måneder senere, hårdt presset.

Nu kommer konkurserne

Efter de seneste stramninger for at nedbringe smittetrykket i Danmark er især
restaurationsbranchen og nattelivets aktører på randen af konkurs. Det forudsiger de i hvert fald
selv.

"Det er nu, man begynder at se konkurser.” udtalte restauratør Merete Holst, der ejer The Standard ved Københavns Inderhavnsbro med de tre restauranter Almanak, Studio og Mission.

Det var dagen efter, at regeringen havde fremsat nye og skærpede krav til restaurationsbranchen.

og nattelivets spillere. Og mindre end to døgn efter de skærpede krav var blevet fremsat, havde Merete Holsts virksomhed mistet reservationer for 300.000 kr.


De fleste kæntrer langsomt

Det virker måske indlysende, at restaurantionsbranchen nu går en konkurstid imøde.

For vilkårene for at drive café og restaurant er forringet voldsomt som konsekvens af coronapandemien. Men
faktisk er det mere undtagelsen end reglen, at virksomheder falder sammen på kort tid.

Hos Danmarks Statistik taler man om en langsom kæntring. Store virksomheder kan ganske vist godt
have et kort konkursforløb, men hovedparten af de danske virksomheder, som går konkurs, falder
sammen over tid, ikke over-night.

"Derfor har Risika skabt en overvågningsfunktion, så kunder kan få besked ved kritiske ændringer i en liste af virksomheder, og dermed undgår ubehagelige overraskelser. Vores brugere skal netop gerne kunne følge med i, om deres erhvervskunde, samarbejdspartner eller leverandør er ved at kæntre", forklarer Timm Jeppesen, CEO hos Risika.

Det kan ellers være svært at forudsige, hvornår og om en virksomhed er på vej til at kæntre.

I hvert fald hvis man tager et øjebliksbillede af virksomheden. Der skal mere til for at regne ud, om
en virksomhed er ved at falde sammen. Det har Risika løst ved en kreditvurdering, der tager
højde for mange faktorer.

"Vi kan give dybere indblik i en virksomheds finansielle status. Vi kan kaste lys over udeståender og
faldende egenkapital, og indikatorer som feks. antal ansatte, skift i ledelse og adresse.                                          

Vi kigger på mere end 50 kritiske opmærksomhedspunkter. Så vi kan se lyset i de røde lamper, før de begynder at blinke," siger Timm Jeppesen.

Screenshot 2020-08-11 at 10.49.21

Vi efterspørger hurtige data

Hos Danmarks Statistik er man begyndt at eksperimentere, i bogstaveligste forstand. Man
eksperimenterer med de statisktiske metoder, der benyttes til at fodre danske medier med de
nyeste tal for f.eks. coronasmitte.

Efterspørgslen efter hurtige data er nemlig enorm. Vi ønsker at være på omdrejningshøjde med udviklingen, ikke halse efter den. Som Danmarks Statistik selv forklarer
det:

Eksperimentel statistik indgår ikke i den officielle statistikproduktion, men kan alligevel have stor
værdi, når man ønsker en hurtig, innovativ og pålidelig pejling på udviklingen.

Hos Risika har vi fra starten haft et fokus på, at tal og statistikker skulle være pålidelige og hurtige
på samme tid. Det er hele fundamentet bag den platform, som dagligt opdateres med tal om
hundredetusinder af danske virksomheder. Faktisk opdaterer Risika tre gange om dagen.

"I en tid, hvor hverdagen er usikker og en pandemi kan ændre på situationen i en virksomhed fra
den ene dag til den anden, er efterspørgslen efter hurtige data enormt høj. Derfor er vi glade for, at
vi kan levere pålidelige tal tre gange om dagen. Det giver virksomheder et retvisende billede af
virkeligheden nu, ikke som den så ud for et par dage eller uger siden", siger Timm Jeppesen, CEO
hos Risika.

Genkend mønstre hurtigere og mere præcistshutterstock_1667468245

De hurtige data kan dog kun fremskaffes, fordi teknologien i dag gør det muligt.

Og fordi vi siden hen kan fodre vores computere med data, som så omsættes til mere præcise forudsigelser.

I praksis betyder det altså, at man kan være ajourført med samarbejdspartnere, leverandører og
tendenser i ens branche, samtidigt med at der sker forandringer.

Faktisk tilbyder Risika indsigt i sandsynligheden for, om en given virksomhed vil gå konkurs.

"Vi kan forudsige sandsynligheden for, at en virksomhed går konkurs, fordi vores algoritmer f.eks. lærer af erfaringerne i en branche eller hos specifikke typer af virksomheder.

Machine Learning er et velkendt buzz-word, men vi har hos Risika bygget en maskine de sidste 2 år, som i dag er operationel aktiv i genkendelsen af mønstrer eller adfærd, der gør os i stand til at skabe ret præcise vurderinger og forudsigelser", lyder det fra Timm Jeppesen, CEO hos Risika A/S