<img src="https://trc.taboola.com/1298824/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
Tilbage til oversigten

Sådan undgår du dårlige betalere og inkassosager

  • Viden
  • Sund forretning
Michelle Bendix
21 jul. 2022

Oplever du manglende betaling fra dine kunder? I gennemsnit steg den samlede sum af forsinkede betalinger 62% i Vesteuropa i 2020 sammenlignet med 2019 (Kilde: Børsen). Derfor er det relevant at se nærmere på hvilke værktøjer, du kan bruge i forebyggelse af dårlige betalere og inkassosager.

Flere virksomheder oplever desværre, at fakturaen ikke bliver rettidigt betalt. Så har du svært ved at inddrive gæld fra dine kunder er du ikke alene. Store tab på debitorer er ifølge European Payment Report 2020 noget som virksomheder i hele Europa har fokus på.

En vigtig del af en sund og robust forretning, er så vidt muligt at undgå samarbejde, som ender med rykkerskrivelser og inkasso. Denne artikel har derfor til formål at forebygge dårlige B2B betalere - og dermed undgå inkasso.

Konsekvenserne ved dårlige betalere kan have betydelig indvirkning på dit cash-flow. Det er nærmest uundgåeligt at have dårlige betalere, men som virksomhed kan man gøre meget for at styre helt eller delvist uden om dem. 

Allerede i erhvervelsen af nye B2B kunder kan man sikre sig, at de lever op til den nuværende kreditpolitik i virksomheden. Det kræver, at man har de rigtige værktøjer til fastsættelsen af betalingsbetingelser og risikoappetit.

 

Hvordan undgår man dårlige betalere?

For at du fremover bedre kan spotte en dårlig betaler, måske endda inden i har indgået samarbejde, så kræver det du har nogle procedurer klar. En af disse kunne være kendskab til virksomhedens historik eller deres nuværende økonomiske situation.

Det at have gjort sig centrale overvejelser inden samhandlen, er en vigtig bestanddel af kreditpolitikken. 

I en kreditpolitik ser man nærmere på målsætninger og ansvar vedrørende styringen af risiko i forbindelse med udstedelse af kredit. Det at tilbyde kredit til nye og eksisterende kunder er ofte et konkurrenceparameter blandt virksomheder, og man forringer derfor sin virksomheds konkurrenceevne, hvis man fravælger denne mulighed. 

I kreditpolitikken er det vigtigt, at man fastholder det laveste niveau af tilgodehavender, samtidigt med at salgsmålsætninger kan tilfredsstilles.

Specielt i usikre tider med større volatilitet, eller ved konjunkturændringer i markedet, bør man overveje at genbesøge sin kreditpolitik. Det skyldes, at disse forhold ofte har stor indvirkning på erhvervskunders evne til at betale regninger. Ved at have en dynamisk tilgang, kan man i højere grad undgå dårlige betalere og dermed forebygge deciderede inkassosager.

Få flere overvejelser til en stærk B2B kreditpolitik

 

 

Gode råd mod dårlige betalere

I stedet for manuelt at udføre baggrundstjek på virksomheder, så findes der flere automatiske løsninger, som sparer dig tid og ressourcer. Det kan derfor være en mulighed for din virksomhed at undersøge muligheden for at automatisere dele af den proces. 

For at forebygge dårlige betalere, er der her nogle gode råd du kan implementere:

  • Vær konsekvent i din procedure
  • Hav styr på de skriftlige aftaler – især ved særopgaver
  • Udfør baggrundstjek og lav kredittjek på dine kunder
  • Få automatiske kredit anbefalinger
  • Fastsæt en rykkerpolitik

Disse gode råd er en oftest en fast bestanddel af en kreditpolitik.

Flere B2B virksomheder bruger ofte store mængder af tid på selv at udarbejde vurderinger af deres kunder ved udstedelse af kredit og gæld, hvortil intuitive løsninger og procesoptimering kan begrænse tidsforbruget til debitorstyring.

Derfor kan man overveje at automatisere hele eller dele af kreditpolitikken, så man som virksomhed nemmere undgår dårligere betalere og bruger mindre tid på inkassosager

Med et redskab som Risika, kan du supplere dine dagsaktuelle tilsyn med opmærksomhedspunkter på fx industri risiko, konkursanalyse og trend i årets resultat. Dermed har du overblikket over dine nuværende B2B kunder, og du modtager automatiske notifikationer, hvis der sker ændringer.

Desuden får du kredit anbefalinger, som hjælper dig med at fastsætte betalingsbetingelser for dig og dine potentielle samt nuværende kunder, så I rimeligt fordeler den finansielle risiko mellem jer og dermed minimerer den. 

 

Du kan prøve Risika i dag ved at følge linket herunder: 

Prøv Risika i dag