<img src="https://trc.taboola.com/1298824/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
Tilbage til oversigten

De danske aktieselskaber beskæftiger næsten 1 mio. fuldtidsansatte

  • Viden
Nicolai Rasmussen 14 apr. 2020

Fra starten af 2020 er det blevet muligt at trække data på det specifikke antal ansatte på alle cvr-numre i landet. Disse data har, for almindelige dataleverandører, indtil nu kun været tilgængelige i intervaller (1-4, 5-9 osv.). Der er derfor åbnet op for at foretage nye analyser. De fleste, der læser dette blogindlæg, er nok bekendte med, at disse tal også kan findes i totaler hos Danmarks Statistikbank (dst.dk) og formålet med denne blogpost er derfor at sammenholde dataen med nogle anderledes informationer fra CVR-registeret.

 

Kort om forskellen mellem ansatte og årsværk

Vi har i denne analyse valgt at kigge på antal årsværk i landet. Disse tal finder vi interessante, da de beskriver, hvor mange “fuldtidsjobs”, der reelt var i januar 2020. 

Et årsværk svarer til 1.924 timer pr. år. Én fuldtidsansat er altså lig med ét årsværk. Du vil derfor sagtens kunne se en isbutik have 5 eller 10 deltidsansatte, men kun bidrage samlet til 1 årsværk.

Endvidere skal det indledningsvist nævnes, at vores tal ikke kan sammenlignes med Danmarks Statistik, da de foretager en sæsonkorrigering på tallene, hvilket vi har undladt. Hvis du vil have adgang til artiklens data, så kontakt venligst artiklens forfatter med en besked på LinkedIn.

 

3.1 mio. ansatte i landet svarende til 2,3 mio. årsværk

Nedenfor findes tallene fordelt på hver region i landet. “Andet” indeholder cvr-numre placeret i områder af Danmark, der ikke er tilknyttet en region. Som forventet er Region Hovedstaden regionen med klart flest fuldtidsansatte (omkring 1 mio.), mens Region Sjælland og Nordjylland ligger på omkring 0,2 mio. fuldtidsansatte. For at være transparente om vores tal, har vi i første tabel medtaget “Antal ansatte”, men refererer fremadrettet i analysen kun til “Antal årsværk”.

Antal årsværk

 

På kommunal plan er der ikke tvivl om, at Københavns kommune ligger i toppen, men hvordan ser top 10 egentlig ud?

Antal årsværk, folketal, ratio og kommune

 

Det ses her, at Aarhus er den kommune med næstflest “årsværk” efterfulgt af Aalborg. Antallet af ansatte følger i top 10-oversigten de største kommuner målt på antal borgere til og med Vejle. Herefter indplacerer Hillerød sig på en 6. plads på trods af, at de på listen over folketal er placeret langt uden for top 10. Som det ses, beskæftiger Hillerød kommune faktisk mere end en fuldtidsansat pr. borger i kommunen. Til sammenligning beskæftiger Odense kommune blot 0,3 fuldtidsansat pr. borger i kommunen. 

 

Hvilke virksomhedstyper beskæftiger flest?

156.000 ud af de ca. 788.000 aktive cvr-numre står for al beskæftigelse i landet. 32.000 af de 156.000 cvr-numre har under 1 årsværk ansat. Et par forklaringer på hvorfor 632.000 virksomheder ikke beskæftiger nogen personer, kan være følgende:

  • Dels har vi en hel del holdingselskaber i landet uden ansatte (88.000)
  • Herudover findes ca. 235.000 enkeltmandsvirksomheder uden ansatte.
  • Forskellige virksomhedstyper uden driftsaktivitet (visse fonde, foreninger, interessentskaber mv.)

 

Det fremgår af nedenstående tabel, at aktieselskaber er de klart største arbejdsgivere med næsten 1 mio. årsværk pr. januar måned. Nedenfor ses en top 20-oversigt:

Største arbejdsgivere

 

Det ses af tabellen ovenfor, at regionerne er klart øverst med gennemsnitligt 24.000 beskæftiget i hver region. Herefter følger kommunerne med gennemsnitligt 4.000 beskæftiget i hver kommune. Iværksætterselskaber er den virksomhedstype med færrest gennemsnitlige årsværk på blot 1,65 pr. cvr-nr.

For at gå lidt i dybden med nogle af virksomhedsformerne, har vi valgt at kigge på de top 10 største arbejdsgivere blandt aktieselskaber og anpartsselskaber samt C25 indekset. 

 

Top 10 aktieselskaber

Den største arbejdsgiver blandt aktieselskaberne er Salling Group A/S dog stærkt efterfulgt af Novo Nordisk A/S. De ti største aktieselskaber beskæftiger i alt 88.000 fuldtidsansatte i Danmark. Der er i analysen ikke taget højde for eventuelle datterselskaber i landet, hvilket naturligvis ville kunne ændre det samlede billede på koncernniveau.

Aktieselskaber

 

Rangering af C25 indekset

Nedenfor har vi lavet en simpel opstilling af alle selskaber i C25 indekset, hvor Novo Nordisk A/S fortsat findes helt i top. Der fremgår kun 24 selskaber nedenfor, da A. P. Møller som bekendt er noteret med to aktieklasser. I de tilfælde hvor det børsnoterede selskab er et rent holdingselskab, har vi valgt at kigge på det største datterselskab i landet, hvorfor sammenholdelse mellem disse data er præget af en vis unøjagtighed. Særligt selskaberne Ørsted, Carlsberg og DSV har flere meget store datterselskaber, hvorfor de i den samlede opstilling havde været placeret højere. Overraskende nok beskæftiger Genmab A/S blot 159 årsværk i Danmark på trods af at være indplaceret på det prestigefyldte C25 indeks.

C25 virksomheder og rangering

 

Top 10 anpartsselskaber

De ti største anpartsselskaber beskæftiger i januar måned lidt over 10.000 fuldtidsansatte. IBM Danmark ApS findes her helt i front med i alt 1.600 fuldtidsansatte, men dog tæt efterfulgt af Handicapformidlingen ApS og Dagrofa ApS. Det er interessant, at ingen i top 3 befinder sig i København og blot to af selskaberne har hovedkontor i Jylland.

Top 10 anpartselskaberHvilke brancher beskæftiger flest?

Vi har endvidere valgt at undersøge de brancher, der beskæftiger flest årsværk. Det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at “Generelle offentlige tjenester” placeres på en klar 1. plads. Herefter følger banker og universiteter med henholdsvis 36.000 og 35.000 fuldtidsansatte. Det ses også, at 27.000 fuldtidsansatte er beskæftiget i den pt. noget presset branche for restauranter, som er den 5. største branche i landet.

7

 

I bunden af vores top 20 oversigt findes brancherne “Detailhandel med personbiler” samt “Bogføring og revision”, der beskæftiger henholdsvis 18.000 og 17.000 fuldtidsansatte. Interessant nok finder man nu også branchen for computerprogrammering over nogle af disse mere klassiske brancher. Mon ikke man finder den i top10 i løbet af få år?

 

Hvad kan du bruge denne nye data til?

Hos Risika oplever vi, at data på antal ansatte bliver brugt på meget forskellig vis blandt vores kunder. For at give dig lidt inspiration, så finder du nogle eksempler nedenfor:

  • Kundesegmentering i din markedsføring eller interne analyser
  • Prisfastsættelse af forsikringspræmier
  • Analyse af kundebehov (Eksempelvis i forbindelse med salg af kontorartikler, hvor du baseret på antal ansatte relativt præcist kan forudsige en virksomheds løbende behov for kuglepenne, blækpatroner, papir mv.)

 

Konklusion

Det er nogle spændende tal, man nu har fået mulighed for at “lege” med, og særligt i disse tider bliver det interessant at se, hvordan tallene udvikler sig. Man må forvente en nogenlunde stabil udvikling fra januar til februar, mens de egentlige effekter af COVID-19 først vil vise sig i marts og i særdeleshed i april måned.

Vi arbejder på et interaktivt website, der live tager “temperaturen” i dansk erhvervsliv. Vi lancerer det i løbet af de kommende uger og håber, at I vil følge med.

Skulle I have nogle spørgsmål, kommentarer eller ønsker til vores fremadrettede analyser, så er I meget velkomne til at skrive til artiklens forfatter.


Tilmeld dig vores nyhedsbrev