<img src="https://trc.taboola.com/1298824/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
Tilbage til oversigten

Den dynamiske duo: Kreditforsikring og kreditvurdering for B2B

Benedicte Lindvold
18 aug. 2023

 

I en omskiftelig og uforudsigelig verden for B2B transaktioner, står virksomheder overfor en kontinuerlig kamp for at mindske deres finansielle risici. 


En af de mest brugte værktøjer, som mange virksomheder søger mod, er kreditforsikring. Et værdifuldt værktøj, som beskytter mod insolvens, konkurs og manglende betaling hos debitorer.  

 

Men udelukkende at benytte kreditforsikring er næppe den ideelle risikostyringsstrategi.

 

Virksomheder kan med fordel supplere deres kreditforsikring med et kreditvurderingsværktøj for at styrke deres kreditbeslutninger og minimere finansielle risici. 

 

I denne artikel vil vi kigge nærmere på hvorfor virksomheder, der benytter kreditforsikring i dag, med fordel kan supplere med et kreditvurderingsværktøj.    

 

Grundigere og bedre risikostyring

Kreditforsikring fungerer som et sikkerhedsnet, der beskytter virksomheder mod at tabe penge på udeståender hos kunder, der går konkurs eller af anden grund ikke kan betale det, som kreditor har tilgode. Men kreditforsikring giver ikke en proaktiv tilgang til at vurdere kreditværdigheden af potentielle kunder eller monitorering af den finansielle sundhed hos eksisterende kunder. Det er her et kreditvurderingsværktøj kommer ind i billedet, som en forstærkelse af virksomhedens overordnede risikostyring.

Et kreditvurderingsværktøj giver virksomheder historik, dybdegående data, industri trends, og forudsigelser om kundens betalingsevne. Når virksomheder har denne data, kan de tage bedre beslutninger omkring kreditgrænser, betalingskrav, og deres overordnede eksponering til risici på tværs af deres kundeportefølje.  

 

Tidlige advarselslamper 

Kreditforsikring giver dækning når en kunde ikke betaler. Men det giver ikke indsigter i realtid på dine kunders aktuelle finansielle situation. Det gør en kreditvurderingsplatform. 

 

Ved dagligt at overvåge ændringer i kunders kreditscore, ændringer i ledelse, ændringer i finansielle nøgletal, eksterne markedsfaktorer mv. kan virksomheder tidligt identificere potentielle røde flag og tage de nødvendige forholdsregler som eksempelvis justere kreditgrænser, justere betalingsfrister, eller søge sikkerhedsstillelse. Ved at være proaktiv og reagere hurtigt kan virksomheder bedre sikre sig og minimere potentielle tab. 

 

Risikostyring af hele kundeporteføljen 

Kreditforsikring dækker for de fleste virksomheder kun en del af deres kundeportefølje - typisk den del med mindst kreditrisiko. 

 

Ved at benytte et værktøj som Risika, kan virksomheder proaktivt vurdere alle deres kunders kreditværdighed løbende, også dem der ikke er dækket af kreditforsikring. Det giver et mere holistisk billede af kundeporteføljen og risici.

Endvidere giver et kreditvurderingsværktøj mulighed for at identificere lav-risiko leads og kundeemner og dermed på sigt styrke kunde-sammensætningen og minimere risiko for dårligere betalere.

 

Spar penge - kreditforsikring er dyrt!

Kreditforsikring giver dækning, men det koster. Prisen for forsikringen, selvrisiko, og begrænsninger for dækning, størrelse og omfang kan koste på bundlinjen.

Ved at benytte kreditvurdering kan virksomhederne reducere omkostningerne ved at identificere de kunder, som det giver mest mening at kreditforsikre. Ved at udnytte mulighederne og dataen i kreditvurderings-softwaren kan virksomheden identificere kunder med en lav risikoprofil, og dermed begrænse deres behov for kreditforsikring og reducere omkostningerne.

Derudover kan et kreditvurderingsværktøj assistere virksomheden i forhold til at forhandle bedre aftaler med kreditforsikring virksomhederne baseret på tredjeparts risikovurdering, hvilket giver en mere omkostningseffektiv forsikringsdækning.

Opsummering

Kreditforsikring er for mange virksomheder et fornuftigt valg for at sikre sig mod dårlige betalere, men det kan ikke stå alene, hvis man er seriøs omkring sin risikostyring, kundeindsigt og omkostningsoptimering.