<img src="https://trc.taboola.com/1298824/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
Tilbage til oversigten

Kend din kredit: 13 kredittermer, du skal kende

Benedicte Lindvold
3 okt. 2023

B2B-kredit kan være en svær størrelse at få styr på. 

 

For at hjælpe dig med at navigere i det komplekse B2B-kreditlandskab, har vi sammensat de 13 mest nødvendige termer og begreber til dig, så du kan komme på forkant med dit kredit-lingo! 

 

 

1. B2B-kredit: Business-to-Business kredit refererer til ydelsen af ​​kredit mellem to forretningsenheder for at lette køb af varer eller tjenester.

 

2. Debitorer (AR): Debitorer repræsenterer de udestående beløb, som kunderne skylder en virksomhed for varer eller tjenester leveret på kredit. Det betragtes som et aktiv på balancen, indtil betalingen modtages.

 

3. Days Sales Outstanding (DSO): DSO er et nøgletal, der bruges til at måle det gennemsnitlige antal dage, det tager for en virksomhed at opkræve betalinger fra sine kunder. Nøgletallet udtrykker effektiviteten af ​​virksomhedens kredit- og inkasso.

 

4. Kredit: Kredit er en betalingsmetode, som sælger kan yde køber. Ved køb på kredit får køber mulighed for at foretage køb uden øjeblikkelig betaling, hvilket dog skaber en forpligtelse for kunden om at tilbagebetale beløbet i fremtiden. Kreditbeløbet vil være det udestående tilgodehavende for sælgeren.

 

5. Kreditansøgning: En kreditansøgning er en formel anmodning fra en kunde til en virksomhed om at opnå kredit. En kreditansøgning vil typisk indeholde kundens finansielle oplysninger, betalingshistorik og andre relevante data, der bruges til at vurdere kreditværdigheden.

 

6. Kreditbeløb: Kreditbeløb refererer til det beløb, der er lånt eller ydet som kredit til en kunde. Dette beløb forventes at blive tilbagebetalt i fremtiden i henhold til de aftalte betingelser.

 

7. Kreditbetingelser: Kreditbetingelser henviser til de specifikke betingelser, hvorunder kredit ydes til en kunde. Det inkluderer kreditperioden (f.eks. netto 30 dage), rabatter ved tidlig betaling, bøder for forsinket betaling osv.

 

8. Kreditforsikring: Kreditforsikring er en type forsikring, som virksomheder køber for at beskytte sig imod risikoen for manglende betaling fra kunder, som de har ydet kredit til. Det giver dækning for potentielle tab som følge af insolvens, misligholdelse eller langvarige betalingsforsinkelser.

 

9. Kreditgrænse: Kreditgrænsen er det maksimale kreditbeløb, som en virksomhed tillader at yde en kunde på et givet tidspunkt. Det er baseret på kundens kreditværdighed, betalingshistorik og finansielle stabilitet.

 

10. Kreditpolitik: En kreditpolitik er et sæt retningslinjer og regler, som en virksomhed følger, når den yder kredit til sine kunder. Den beskriver vilkår og betingelser for kredit, kreditgrænser, betalingsfrister og kriterier for kreditværdighed.

 

11. Kreditrisikostyring: Kreditrisikostyring involverer identifikation, vurdering og reduktion af potentielle risici forbundet med at yde kredit til kunder. Målet er at minimere sandsynligheden for misligholdelse og sikre rettidig betaling.

 

12. Kreditstop/kreditspærring: Et/en kreditstop/kreditspærring er en midlertidig suspension af yderligere kredit til en kunde, der har overskredet deres kreditgrænse eller har forfaldne betalinger. Et kreditstop reducerer yderligere kreditrisiko og tilskynder hurtig betaling.

 

13. Kreditværdighed: Kreditværdighed refererer til vurderingen af ​​en kundes evne til at opfylde sine finansielle forpligtelser, specifikt relateret til tilbagebetaling af kredit. Det bestemmes af faktorer som finansiel historik, kredit score og driftsstabilitet.