<img src="https://trc.taboola.com/1298824/log/3/unip?en=page_view" width="0" height="0" style="display:none">
Tilbage til oversigten

Centrale overvejelser til en stærk kreditpolitik

 • Viden
 • Kreditvurdering
Michelle Bendix
29 sep. 2022

 

Book en demo

 

Hvad er kreditpolitik? 

 

Ud fra et simplificeret perspektiv er en kreditpolitik et system bestående af en række retningslinjer og anvisninger, der styrer betingelserne for tilbagebetalinger af givne B2B-transaktioner. 

 

Kreditpolitikken er et centralt styringsredskab i mange store og mellemstore virksomheder. Den skal beskrive, hvordan din virksomhed forholder sig til kredit og debitorer, samt hvordan debitorer skal håndteres. Et uundgåeligt og meget væsentligt element i det at give kredit, er risikoen for, at man taber penge på svage virksomheder og dårlige betalere. Derfor har en god kreditpolitik en afgørende betydning for din virksomhed ved, at skabe en forudsigelighed og mindske risikoen for kredittab, og derved opnår et stabilt og forudsigeligt cash-flow. 

 

Derudover har kreditrisiko også en stor betydning for mindre virksomheder, da store tab kan føre til alvorlige konsekvenser, hvorfor brugen af en stærk kreditpolitik er mindst lige så vital i mindre virksomheder.

 

En virksomheds etablering af kreditpolitik, og udviklingen af en systematisk og skalerbar måde at evaluere ens erhvervskunders kreditværdighed på, er særligt gavnlig for B2B-virksomheder.

 

Fordelene ved at sikrer din virksomhed med en stærk kreditpolitik: ✔️ Udstedelse af kreditter maksimerer virksomhedens omsætning og samtidig minimerer risikoen for kredittab
✔️ Højrisiko-kunder med større konkurstilbøjelighed identificeres, hvilket resulterer i, at højrisiko-kunder stadig kan være en del af kundeporteføljen og bidrage til salgsmålsætningerne. 
✔️ Ved at have en ensartet proces omkring debitorer, kan samtlige tilgodehavender opkræves i henhold til betalingsbetingelserne. Hvad skal en kreditpolitik indeholde? 

 

En god kreditpolitik skal kunne ændres løbende, og må ikke bestå af en længere række af ufravigelige regler, idet kreditpolitikken ikke skal opfattes som et statisk medium, der samler støv på hylden, men som et medium der sikrer, at samtlige afdelinger i virksomheden handler i overensstemmelse med virksomhedens interesser og målsætninger. Særligt ved konjunkturændringer i markedet bør kreditpolitikken genbesøges, da man her ofte ser et stort skift i virksomhedernes evne til at at betale deres regninger. 
Centrale overvejelser, som du og din virksomhed skal tage stilling til, når I opsætter jeres kreditpolitik:

 

 • Risikoappetit: Hvor stor er virksomhedens villighed til at påtage risici?
 • Godkendelsesprocedurer: Hvem har autoritet til at godkende udstedelse af kreditter og hvem fastsætter kreditmaksimum?
 • Betalingsbetingelser: Hvornår skal kunden betale for ydelsen eller varen? Og hvordan sker betaling?
 • Overvågning af kreditstyring: Hvilke performance-indikatorer skal måle kreditstyringendes effektivitet?
 • Rykkeprocedure og inkasso: Hvordan sikres et professionelt system til at inddrive udestående gæld i tide, og hvad kan outsources eller automatiseres?
 • Betingelse vedrørende kundegennemsigtighed: Hvilke dokumenter kan den kreditydende virksomhed tilgå i vurdering af kundens finansielle styrke før en eventuel kredit udstedelse? Skab det rigtige overblik med korrekt segmentering og analyse af dine kunder 

 

For at kunne skabe et overblik over risikoen forbundet med de respektive kunder, bør virksomheden indledningsvist opdele samtlige kunder i en række grupperinger defineret ud fra fastbestemte variabler. 

 

Segmentering og analyse opdeles i segmentering af kunder, porteføljeanalyse samt industrianalyse, hvor det centrale henblik er et skabe overblik over risikoen forbundet med de respektive kunder. 

 

 • Segmentering af kunder relaterer sig til opdelingen af virksomhedens kunder, hvor risiko er den væsentlige parameter i denne overvejelse. 
 • Porteføljeanalyse relaterer sig til, at virksomhedens kundeportefølje segmenteres ud fra en række risikokategorier. 
 • Industrianalyse bygger på at foretage en analyse af en given industri eller et givent marked, med henblik på at kunne forstå de mikroøkonomiske forhold og dynamikker, hvorved øvrige eventuelle risikoforhold tages i betragtning i forbindelse med vurdering af risikoen. 
Automatisering af din kreditpolitik? 

 

Teknologisk udvikling har medvirket til, at virksomheders tidligere menneskestyrede kreditbeslutningsproces kan erstattes af en datastyret kreditbeslutningsproces, hvorved behovet for menneskelige ressourcer i beslutningsprocessen nedsættes. I den automatiserede styring af kreditpolitkken træffes beslutningerne på baggrund af data ud fra dine fast definerede parametre, som du har opsat i din kredit politik.

 

En forudsætning for en automatiseret og standardiseret kreditpolitik er, at din virksomhed benytter computerbaserede teknikker til at styre kreditpolitikken som eks. Risika Connect, hvis platform nemt kan integreres i dit ERP-system ved hjælp af en API (Application Programming Interface). Herved kan en standardiseret kreditpolitik implementeres direkte i dine arbejdsgange og dine kunder og/eller potentielle kunder, vil møde din kreditpoltik. 

 

Risika Connect tilbydes til følgende ERP- og/eller CRM-systemer:

 

 • Microsoft Dynamics (Business Central)
 • Microsoft Dynamics CRM
 • Uniconta
 • Microsoft Dynamics NAV
 • E-conomic
 • HubSpot 
 • Super Office (kommer snart)

Læs mere om Risikas integrationer her 

 

Se vores løsning