Tilbage til oversigten

Sådan forbedrer du kreditværdigheden som virksomhed

 • Kreditvurdering
Simon Ustrup
21 jul. 2022

 

Kreditvurdering af virksomhed 

Som B2B virksomhed er det godt at vide, hvad der påvirker din kreditværdighed, både positivt og negativt. Denne blogartikel har til formål at give dig overblikket over kreditværdighed, samt hvordan du forbedrer netop denne.

 

Hvordan defineres kreditværdigheden? 

Kreditværdighed er vigtig for at etablere eller vedligeholde forretnings- eller bankforhold. Det afspejler nemlig, hvor pålidelig din virksomhed er, og hvorvidt der kan blive givet finansiering eller kredit til din virksomhed.

Forud for, at en långiver accepterer en finansiering til din virksomhed, så vil der blive lavet en kreditvurdering af din virksomhed. En kreditvurdering af en kunde har til formål at vurdere virksomhedens evne til at betale for de varer eller den service, som din virksomhed leverer. 

I en kreditvurdering bliver der ikke alene kigget på regnskabet, men derimod på en helhedsvurdering af virksomheden. 

Da kreditværdigheden bliver afspejlet i kreditvurderingen, så er det godt at kende til de vigtige faktorer, der påvirker vurderingen. På den måde kan du bedre ruste din virksomhed inden etableringen af potentielle forretningsforhold. 

 

Udvalgte faktorer, der påvirker kreditvurderingen

De faktorer, som kan påvirke kreditvurderingen og dermed kreditværdigheden, opdeles i økonomiske faktorer og andre relevante faktorer

De økonomiske faktorer, der kan påvirke kreditvurderingen: 

 • Momsregistrering: Har virksomheden registreret moms? 
 • Konkursanalyse: Konkurs eller tvangsopløsning iblandt relationer til virksomheden?
 • Manglende årsregnskab: Eller for sen indlevering af årsregnskabet
 • Immaterielle aktiver: Er en stor del af egenkapitalen i immaterielle aktiver?

De andre faktorer, der kan påvirke kreditvurderingen:

 • Revisorskift: Har der været hyppige revisorskift?
 • Stiftelsesdato: Er virksomheden under 3-5 år gammel?
 • Anvendelse af taletidskort: Benytter virksomheden sig af et taletidskort?
 • Type af revision: Er der involvering af en revisor
 • Industriel risiko: Befinder virksomheden sig i en industri med høj konkursrisiko?
 • Adresseskift: Har der været hyppige adresseskift?

En debitors betalingsevne kan ændre sig over tid, og det kræver, at man som kreditor opdager det i tide. Du kan være på forkant med en platform som Risika, der løbende opdateres med opmærksomhedspunkter som industriel risiko, konkursanalyser, finansiel udvikling, og desuden inkorporerer svindel indikatorer.

Det betyder både, at du tager dine forholdsregler med erhvervskunder, men også at du er bedre forberedt i dialogen med potentielle erhvervskunder. 

Med Risika er nogle af de notifikationer du automatisk kan få ved ændringer:

 • Statusændringer i virksomheden
 • Ændring i stamdata
 • En lavere kreditscore
 • Markant fald i egenkapitalen

 

Tips til at forbedre kreditværdigheden og kreditvurderingen

 • Foretag et tjek omkring din virksomhedens kreditværdighed

Ved at foretage et tjek på din egen virksomheds økonomi, så kan du være forberedt på eventuelle negative punkter, der kræver en årsagsforklaring. 

 • Øg troværdigheden og tænk langsigtet

Det kan fremstå suspekt, hvis der sker hyppige adresseskift eller for mange ændringer i ejerkredsen. Derfor er det en fordel at se på nogle af de faktorer, som er en del af kreditvurderingen og sørge for at være kompatibel med dem. På den måde sikrer man at virksomheden fremstår stabil og dermed øges troværdigheden. 

 • Undgå betalingsanmærkninger

  At undgå udestående fakturaer er naturligvis vigtig, fordi man ellers kan risikere at fremstå som en dårlig betaler. Det er en vigtig bestanddel i et godt samarbejde, og ikke mindst i ens kreditvurdering. 

Forhåbentlig har denne blog artikel hjulpet dig med at få overblikket over kreditvurderinger og kreditværdigheden. Er du interesseret i at prøve Risikas platform, så tryk herunder: 

Prøv det nu